Om oss

Etnedal HytteeierForum ble stiftet 30. april 2015.

Turitrøen Hyttevel rettet i 2014 en henvendelse til Etnedal kommune “om hvordan kommunen

så på sine hytte-eiere”. Kun dager senere inviterte ordføreren til et stort fellesmøte i kommunehuset.

Her var det representert over 35 interesserte hytteiere fra 10 velforeninger.

Kommunen stilte med ordfører, rådmann, og assisterende rådmann. Et meget positivt møte

som resulterte i at Arne Braadland fra Nordfjellstølen Hytteeierforening og Håkon Halvorsen fra

Turitrøen Hyttevel ble valgt til interimsstyre.

Etableringen har tatt mere tid enn beregnet, men vi er nå i rute med et slagkraftig styre som arbeider aktivt for velforeninger og hytteeiere.

EHF er registrert i Brønnøysundregisteret og har org. nr. 917 917 914.

Vi har etablert et svært godt forhold til Etnedal kommune som ser på oss som en sterk og god

samarbeidspartner, og vi har nå jevnlige møter.

EHF har nå blitt høringsinstans i Etnedal kommune.

For at vi som hytteeiere skal få et trivelig opphold, er vi avhengig av at forholdene blir tilrettelagt

på en god måte. Det være seg fremkomlighet, skiløyper, stier, jakt og fiske osv.

Derfor ser EHF på grunneiere, håndverkere, forretningsstanden og ikke minst Etnedal kommune

som våre beste samarbeidspartnere.

Videre ser vi viktigheten av at innbyggerne føler trygghet i sitt daglige virke. Det er viktig også

for hytteeierne.

EHF har gjennomført en undersøkelse av mobildekningen i Etnedal kommune.

Resultatet av denne kan du se her.


Målet med EHF

EHF vil samle hytteeierne i ett felles talerør.

Sikre god infrastruktur.

Skape grunnlag for et godt hytteopphold i kommunen.

Sikre støtte til sommer/vinter-løyper.

Delta aktivt sammen med kommunen.

Foreslå innovative løsninger forkommunen og hytteeierne.

Holde dere oppdatert på politiske planer og vedtak.

Hytteeiere og fastboende har felles interesser.

Styret Valgt på årsmøtet 26. oktober 2019

Leder

Arne Hektoen

Fjellsbygda Hytteforening

arne.hektoen@gmail.com

995 19 001

Sekretær

Håkon Halvorsen

Turitrøen Hyttevel

922 60 444

Kasserer

Berit Holm Olsen

Tonsåsen Hytteforening

450 24 109

Styremedlem 1

Jon Steinar Andreassen

Synnfjellfoten Hytteeierforening

959 95 176

Styremedlem 2

Eivind Larsen

Bamserud Hytteforening

eivind-larsen@outlook.com

480 96 404

Revisor

Knut Brekke

Haukvegen Velforening

950 21 749

Vedtekter Vedtektene er godkjent på årsmøtet den 30. oktober 2016.

Liste over hyttevel og løypelag i Etnedal

Listen er ajourført våren 2017, men vi vet av erfaring at det skjer endringer på vårparten. Denne listen brukes også av Etnedal kommune, så det er viktig at den er så korrekt som mulig.

Ta kontakt med oss for eventuelle endringer på arne.hektoen@gmail.com

Nyttige telefoner og mailadresser

AMBULANSE  113

BRANN  110

POLITI  112

Etnedal legekontor (Kontortid 8–15)

611 21 300


Ambulanse, når hjelpen kan vente

613 65 600


Valdres lokalmedisinske senter, Fagernes

116 117

Etnedal Røde Kors, vakttelefon

977 82 039


Veterinærkontoret Fagernes, DØGNVAKT

613 60 555

Lensmann i Etnedal

02 800 / 613 56 000

Etnedal kommune

611 21 300

Maxbo Etnedal (hytteartikler/trelast/gass)

611 20 125

Joker Etnedal (dagligvare/gass/parafin)

908 52 079 / 908 30 525

Matkroken (dagligvare/gass/radio/TV)

611 20 500


Willy Byfuglien (Graving/grus/vei/brøyting)

611 20 146 / 958 47 420

XY Bruflat (+ gatekjøkken)

611 21 053 / 611 20 369


Blaaflat Spiseri (i kommunehuset)

464 18 341


Bjørn Midtsveen (Parafin tilkjøres)

042 00 / 611 11 601

Valdres Miljørens (septiktømming)

613 46 390


Etnedal Bilverksted

611 20 209

Fagernes Kjøtt (Utsalg på Bruflat)

611 20 101

Valdres Alpinsenter

613 59 999

Danebu Kongsgård

613 57 600

Nythun Høyfjellsstue

613 57 930

Lenningen Fjellstue

908 92 425

Liomseter Turisthytte i Gausdal

414 52 104


Gamlestølen Fjellstue

611 21 700

Valdres Høyfjellshotell

611 21 960

Etnedal Taxi

611 20 400

Se blomstene rundt deg


Nyt turen

ved å ta dere enda bede tid til å se

dereom under marsjen.

Dere kan finne de nydeligste blomster, men hva var navnet?

Pass på snødybden, og ryggen


Snøen som plaget oss ifjor,

ryggvondt og lemster. Ikke la den

nydelige snøen ødelegge humøret.

Fjern saligheten på en enkel måte,

om du må.

Bjørgovarden


Turmulighetene er enorme i området.

Nå valgte vi å ta med Bjørgovarden, mellom Aurdal og Etnedal

er en kjempefin tur for alle,

også barn.

Hilsen frå fjellet


Eg høyrer ein song ifrå fjellet

frå tindar og våte myr

som lokkar meg opp ifrå bygda

til fjellheimens eventyr.

Der reinlaven kryp over rabbar

og dekker den magre jord

der myrull i fjellbrisen vaggar

og talar forutan ord.

Der inne på vide vidder

eg andar i djupe drag

mens heiloen vemodig varslar

ein gryande sommardag.

Bak snødekte høge tindar

stig tindrande sommarsol opp

ein kvilestein tett innved bekken

gjev ro i ein aldrande kropp.

Her vil eg nyte mi niste

og lytte til fjellbekkens sang

og kjenne ein liten fjellkar

krype opp på eit bestefarfang.


Finn Sandum